המרכז הלאומי לחקלאות ימית

חקר ימים ואגמים לישראל (חיא"ל) היא חברה ממשלתית שהוקמה ב-1967 על מנת ליצור ידע לצורך ניצול מושכל ושימור של משאבי הים, החופים והאגמים של ישראל. חיא"ל עוסקת במחקר ופיתוח בתחומי מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), מדעי האגמים (לימנולוגיה) וחקלאות ימית וביוטכנולוגיה.

מחקרי החברה בחקלאות ימית נערכים במרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) שבאילת. ממשלת ישראל החליטה להעביר את מלח"י אל מנהל המחקר החקלאי שבמשרד החקלאות. השינוי מתבצע בימים אלה.

תוכנית המו"פ של קרן התכלת תתבצע בשיתוף פעולה עם מלח"י במעבדותיו לחוף הים האדום.

אתר חיא"ל ומלח"י